In ons dorpse hart koesteren we elk uniek kind en streven ernaar om een liefdevolle en zorgzame omgeving te creëren. Geïnspireerd door onze christelijke waarden en gedreven door een sterke gemeenschapsgeest, is Vrije Basisschool Vroenhof meer dan een school; het is een thuis waar kinderen bloeien en groeien.

Ontdek een onderwijsomgeving die zich richt op de ontwikkeling van elk kind, waar respect voor diversiteit samensmelt met medeleven en liefde. In Vrije Basisschool Vroenhof leren kinderen niet alleen voor zichzelf te zorgen, maar ook voor anderen en de wereld om hen heen, passend bij ons dorpskarakter van samenwerking en betrokkenheid.

VISIE

Onze school wil kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot betrokken, liefdevolle, zorgzame persoonlijkheden die willen bijdragen aan het welzijn van onze samenleving…

Pedagogisch Project

Waar iedereen zich welkom voelt
Waar samenhorigheid een band creëert…
Waar we met aandacht zorg bieden…
Waar we leren van en met elkaar

BELANGRIJKE WEETJES

Wegens het aanstaande pensioen van onze huidige directeur, zijn wij op zoek naar een inspirerende en bekwame professional om de rol van directeur van VBS Vroenhof op zich te nemen.

Als directeur van onze school speel je een cruciale rol in het vormgeven van de educatieve visie en het bieden van leiderschap aan ons toegewijde team. Je hebt de kans om een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen en de gemeenschap.

We werken aan de harmonische ontwikkeling (hoofd, hart, handen) van de hele persoon. Dat betekent dat we inzetten op kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die kinderen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren.

Ons leeraanbod is gebaseerd op de eindtermen van de overheid en het leerplan van het katholiek onderwijs (ZILL). ZILL: ‘Zin in leren, zin in leven’ beklemtoont de noodzaak om alle leerinhouden te koppelen aan persoonsgebonden doelen zodat onze kinderen niet alleen cognitief maar ook als persoon sterker worden.

Zo ontplooien zij zich om te functioneren in de wereld van vandaag en morgen. De persoonsgebonden doeleinden vind je terug in de “IK”-delen van onze visie. We werken aan een positief en rijk leerklimaat. De leerinhouden worden doorheen de verschillende leerjaren stapsgewijs opgebouwd. Onze leraren geven les op een begeleidende, coachende en ondersteunende manier. We dompelen onze kinderen onder in nieuwe, betekenisvolle contexten en bieden hen rijke ervaringen aan zodat ze hun eigen interesses ontdekken. Om het leren betekenisvol te maken, brengen we de maatschappij in de school en laten we de leerlingen proeven van wat er rond hen leeft.

Ons leeraanbod is gebaseerd op de eindtermen van de overheid en het leerplan van het katholiek onderwijs (ZILL). ZILL: ‘Zin in leren, zin in leven’ beklemtoont de noodzaak om alle leerinhouden te koppelen aan persoonsgebonden doelen zodat onze kinderen niet alleen cognitief maar ook als persoon sterker worden.
Zo ontplooien zij zich om te functioneren in de wereld van vandaag en morgen. De persoonsgebonden doeleinden vind je terug in de “IK”-delen van onze visie. We werken aan een positief en rijk leerklimaat. De leerinhouden worden doorheen de verschillende leerjaren stapsgewijs opgebouwd. Onze leraren geven les op een begeleidende, coachende en ondersteunende manier. We dompelen onze kinderen onder in nieuwe, betekenisvolle contexten en bieden hen rijke ervaringen aan zodat ze hun eigen interesses ontdekken. Om het leren betekenisvol te maken, brengen we de maatschappij in de school en laten we de leerlingen proeven van wat er rond hen leeft.

Scroll naar boven