Schooladres

A: Groenhofstraat 15

3300 Kumtich - Tienen

T: 016-81 23 18

 

Digitale schoolpoort

 

 

Volg ons op facebook !

 

Inlogformulier

Schoolraad

De schoolraad is een participatieorgaan waarmee ouders betrokken worden met het schoolbeleid.
Deze bestaat uit twee ouders , twee leerkrachten , twee vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de directeur.
De schoolraad zal advies geven en/of overleggen over de verdeling van het lestijdenpakket, het schoolreglement, veiligheid van de kinderen, samenwerking met andere scholen of organisaties, buitenschoolse activiteiten, enz.

De schoolraad vergadert minstens 3 keer per jaar en een mandaat duurt 4 jaar.

Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding mag de ouder geen personeelslid zijn van de school en geen lid van het schoolbestuur.

 

Kiesreglement voor de oudergeleiding van de schoolraad

Oproepingsbrief oudergeleiding schoolraad 2021

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.